Archiwum kategorii: Stop Syjonizmowi

Rozsypujący się jak domek z kart monolog Zachodu na temat Syrii (03.2011 – 09.2012)

źródło: http://worldmathaba.net/items/1729-western-narrative-on-syria-is-crumbling

Amerykański dziennikarz mówi, że USA i ich sojusznicy podejmują poważne działania przygotowawcze do ataku zbrojnego na Syrię.

“Możemy spodziewać się uruchomienia na naszych oczach mechanizmów podkopywania, dzielenia i niszczenia na wzór Syrii zastosowanych w przypadku Libanu i Iranu, jeśli i gdy osiągnięta zostanie masa krytyczna potrzebna do obalenia rządu syryjskiego” mówi Tony Cartalucci w wywiadzie udzielonym dla the Tehran Times.

Cartalucci, który rezyduje w Bangkoku, Tajlandia, pisze dla różnych wydawnictw internetowych, w tym Global Research i Activist Post, i jest współautorem (wraz z analitykiem spraw geopolitycznych Nile Bowie) książki zatytułowanej „Subverting Syria”.

„Moją ojczyzną jest Syria” – podobno milion ludzi na demonstracji, październik 2011

TT (Tehran Times): Dużo piszesz na temat zamieszek w Syrii. Przeciwnicy rządu prezydenta Assada twierdzą, że ten rząd na szeroką skalę stosował przemoc i zabił wielu demonstrantów oraz cywilów, podczas gdy Damaszek mówi, że niektóre kraje Zachodnie zaopatrują uzbrojone gangi w broń i pieniądze. Możesz to jakoś skomentować.

TC (Tony Cartalucci): Wybuch przemocy nastąpił od samego początku, wraz z pojawieniem się tzw. demonstracji. Z pewnością na ulicach znaleźli się również protestanci mający dobre intencje. Niestety, prócz tego było między nimi wiele organizacji, jakie dołączyły do nich z bardzo zbrodniczymi zamiarami.

Akty wandalizmu, podpaleń, napaści były nagłówkami doniesień zachodnich mediów od marca 2011 r. I te wydarzenia, z konieczności, wyprowadziły na ulice uzbrojone siły bezpieczeństwa Syrii, tak samo, jak w przypadku zamieszek w Los Angeles w 1992 r. W LA, demonstranci byli lekko uzbrojeni, a wszechobecność tysięcy żołnierzy Gwardii Narodowej oraz Marines pozwoliła zdusić przemoc w ciągu kilku dni. I w tym przypadku siły rządowe zabijały ludzi, ogólnie śmierć poniosły 53 osoby. Czytaj dalej

W hamburskim zborze protestanckim sabat żydomasonerii

Źródło: http://eccechristianus.wordpress.com/

http://pius.info/streitende-kirche/953-freimaurer-und-loge/7199-freimaurerzeremonie-in-der-michaelskirche-in-hamburg

Data publikacji: 1.10.2012

Oprac. : GREGORIUS

Mistrz żydomasoński przy „ołtarzu” żydomasońsko-judeochrześcijańskim odprawia „modły” za „braci fartuszkowych”.

W protestanckim (ewangelickim) zborze Św. Michała (tzw. Michel) w Hamburgu, ostatniej soboty dnia 29.09.2012 roku, miały miejsce uroczyste obrzędy Konwencji Masońskiej. Była to kulminacja obchodów 275 rocznicy założenia pierwszej żydomasońskiej loży niemieckiej „Absalom zu den drei Nesseln”. W ceremonii wzięło udział 1500 żydomasonów z całego świata. To pierwszy raz kiedy zgromadzenie żydomasońskie na tak wielką skalę miało miejsce w niemieckim, protestanckim zborze i po raz pierwszy zezwolono, chociaż po ostrej selekcji, na uczestnictwo prasy w najważniejszych obrzędach żydomasońskich co świadczy, że żydomasoneria zamierza oswoić sobie bardziej społeczeństwo. „Bracia fartuszkowi” będąc bardzo ostrożni w doborze prasy nie uniknęli jednak sfotografowania ich potajemnie przez prywatnego fotografa czego dowodem są zamieszczone fotografie.

Konwencja żydomasońska tylko dla wybranych, jak zwykle. Hołota niepożądana

Czytaj dalej

Na krawędzi grobu – syjonizm: plany i metody

At the edge of the grave – Zionism: plans and methods

Źródło: antimatrix.org

Źródło polskie: http://marucha.wordpress.com

Za: http://prawoslawnypartyzant.wordpress.com

Tłumaczenie Ola Gordon

Wstęp

Menachem Mendel Schneerson

To przemówienie [list wysłany do gazety] Menachema Mendla Schneersona, rabina Chabad Lubawicz, opublikował dziennik z Wołogdy – “Slawianin” N-4 (32) w 2001 roku w Rosji.

Po publikacji sąd nie mógł oskarżyć redaktora naczelnego, W F Popowa, pod wymyślonymi zarzutami z Art. 282, ponieważ posłużył się on faktami, i broniło go kilku rosyjskich naukowców, m.in. akademik J K Begunow i doktor prawa O G Korotajew.

Przemówienie to wygłosił ten czciciel diabła w 1994 roku. Jest dużo dyskusji odnośnie jego prawdziwości, tak jak kiedyś spierano się o autentyczność “Protokołów mędrców Syjonu”, ale bezsporny jest fakt, że prawie wszystkie cele, wyłożone przez Schneersona, już zrealizowano.

Główne ostrze walki skierujemy na Słowian

1. Naszą specjalną taktyką walki z czerwono-brązowymi (i wszystkimi Słowianami – czerwono-brązowymi) jest tajna wiedza. Główne ostrze walki skierujemy na Słowian, z wyjątkiem renegatów, “ożenionych” z Żydami wspólnymi interesami. Co prawda, wszyscy ci “ożenieni z nami” zostaną usunięci z naszego społeczeństwa, kiedy już wykorzystamy ich do naszych celów.

Czytaj dalej

Wcielone biesy

Źródło: http://www.rusimperia.info/catalog/2271.html

Data publikacji: 24.09.2012

Tłum. RX

Czym są P…Riot? To tylko żydo-rasistowskie śmieci! Chcesz dowodów? Kliknij na ten obrazek

Chłodnego lata 2012 roku w Rosji po raz kolejny przebudziły się biesowskie siły, które rządzą w niej już od wielu lat. Główny cios wymierzyły one w lutym w Soborze Chrystusa Zbawiciela. Na stopniach solea (podejście do ołtarza) pięć zezwierzęconych dziewczyn z feministycznej grupy „Pussy Riot” dokonały czynu nazwanego przez nie „punkową modlitwą”, z refrenem „Bogurodzico, przegoń Putina”. Dla kogoś ta akcja była tylko zwykłym chuligaństwem za które karą była grzywna i 15 dni aresztu. A mało to w stolicy lekkomyślnej młodzieży?! Jednakże akcja była przeprowadzona nie na estradzie ale w przestrzeni sakralnej chrześcijańskiej świątyni. Wyjaśnia to wzburzoną reakcję nie tylko prawosławnych wiernych ale i wszystkich komu drogie jest pojęcie sacrum (patrz powyżej-ilustracja z katolickiego portalu www.holywar.org). Od razu zrodziły się pytania o zakulisowych inspiratorów.

Czytaj dalej

Korporacyjne przejęcie nauki i niszczenie wolności

źródło: http://tipggita32.wordpress.com/2012/09/18/the-corporate-takeover-of-science-and-the-destruction-of-freedom/

Gdy bogate firmy posiadające politycznie powiązanych lobbystów zaczęły finansować swe własne badania naukowe i wypaczać zaczęły ich rezultaty na własną korzyść, znaleźliśmy się w poważnych tarapatach. W związku z przechwyceniem nauki w ręce korporacji dokonywane przez nas wybory, nasze prawa i wolności są obecnie w fazie procesu ich ustawicznego niszczenia.    

W autentycznym “wieku rozumu” nauka byłaby pomocna w przedstawianiu jasnych odpowiedzi na nurtujące nas problemy, a opinia publiczna miałaby możność wzięcia udziału w otwartej, uczciwej debacie co do oddzielenia spraw dobrych i złych, jakie przenikają do polityki. Zamiast tego, interesy korporacyjne użyły swej skorumpowanej, śmieciowej nauki, lobbystów, pokazywania się wśród członków rządu oraz machin od PR do robienia nam wody z mózgu, a czasem nawet wzbudzania sztucznego przerażenia po to, żeby debata publiczna była oderwana od spraw istotnych, żeby ją wypaczyć w potrzebnym im kierunku, a na porządku dziennym znalazły się kampanie świadomej manipulacji informacją i rozsiewania dezinformacji.

Teatrzyk debat “naukowych” często odgrywany jest przed publiką, która z otwartymi z wrażenia ustami i zjadliwością zaczyna dzielić się między sobą, a ten proceder stał się już normą, szczególnie gdy zagrożone zostają czyjeś wielkie profity. Żądza korporacyjna prowadzi do wytworzenia się debaty o zupełnie sztucznym charakterze, w jakiej naukowcy i różne grupy, którzy nie popierają poszczególnych korporacyjnych stanowisk w określonej kwestii, są przedstawiani w taki sposób, aby wyglądali na takich, którzy promują dogmaty naukowe oparte na własnym interesie, własnym egoizmie, słowem na nie oglądaniu się na otaczający ich świat.

Czytaj dalej

Żelazny kanclerz, biały rewolucjonista

źródło: http://www.pch24.pl

Bismarck to główny autor antykatolickiego Kulturkampfu, to twórca pierwszego wprowadzonego w Europie pakietu obowiązkowych ubezpieczeń społecznych, „żelazny kanclerz”, który zgodził się na wprowadzenie w Niemczech w 1871 roku powszechnego prawa wyborczego. Polaków darzył nieskrywaną nienawiścią.

Sto pięćdziesiąt lat temu, 22 września 1862 roku nominację na urząd premiera Prus otrzymał z rąk króla Wilhelma I Otto von Bismarck (1815-1898). To było najważniejsze wydarzenie nie tylko w całym okresie panowania tego Hohenzollerna (1861-1888), ale również decyzja, której znaczenia dla polityki europejskiej nie sposób przecenić. Władzę w Prusach objął polityk nazywany później – od momentu zjednoczenia Niemiec (1871 r.) – „żelaznym kanclerzem”. Człowiek, który był architektem tego zjednoczenia przez Prusy „krwią i żelazem”, co nie byłoby możliwe bez ostatecznego zakończenia trwającej od czasów Fryderyka II prusko-austriackiej rywalizacji o przywództwo w Niemczech. Bismarck zakończył je w 1866 roku na polach Sadowy, i to walcząc nie tylko z monarchią Habsburgów, ale ze zdecydowaną większością państw skupionych w Związku Niemieckim (wbrew podręcznikowym definicjom, była to nawet raczej nie tyle wojna prusko-austriacka, co wojna prusko-niemiecka; wojna, którą Prusy wygrały – ze wszystkimi dalekosiężnymi konsekwencjami (politycznymi, wyznaniowymi i gospodarczymi). Sedan był tylko konsekwencją Sadowy. Czytaj dalej