11 komentarzy do “WWS

 1. wellsana

  masz 10000000000000000000000000000000000% racji, popieram i realizuje calym sercem i dusza

 2. jgs

  Bardzo cenna uwaga….. Przez lata przestudiowałem chyba wszystko co możliwe na temat NWO i wnikania tej syjonistycznej propagandy w podświadomość człowieka.. I rzeczywiście to ma na celu doprowadzić ludzi do skrajnego wyczerpania, załamania i postawić człowieka w sytuacji bez wyjścia…. Dlatego jestem zdania, że tą wiedzę należy gromadzić i propagować komu się da, ale należy przy tym dbać o swoją kondycję duchową…i należy też pokazywać nadzieję, pokazywać, że do tej „Zgrai Zbójców” nie należy ostatnie zdanie….!!!

  Syjonistyczne NWO zamordowało Pana i Władcę jako człowieka – Jezusa Chrystusa… On pokazał jaką postawę należy przyjąć…Zawsze do mnie trafiały Jego słowa, które skierował do Piotra podczas Jego bezprawnego aresztowania..

  „Czy myślisz, że nie mógłbym prosić Ojca mego, a On wystawiłby mi teraz więcej niż dwanaście legionów aniołów?” – Mateusza 26: 53

  Cóż by się stało wówczas gdyby na tą hołotę z kijami runęły z nieba całe zastępy niebiańskie..? Można tylko sobie to wyobrazić… Ale wszystko pod niebem ma swój czas….
  To pokazuje, że Bóg ma wszystko pod kontrolą i że ta syjonistyczna hołota musi urosnąć aż do czasu…, aż zostanie jej przetrącony kark – raz na zawsze…i już nigdy się nie podniesie….
  Jak to mówią: – „Kto się śmieje ten się śmieje ostatni”…

  I oto słowa nadziei:
  Będą oni walczyć z Barankiem, lecz Baranek zwycięży ich, bo jest Panem panów i Królem królów, a z nim ci, – którzy są powołani i wybrani, oraz wierni….To jest wojna moralna, .. wojna o nasze dusze i serca… Tu już nie chodzi o „miecze”…. ale chodzi o normy moralne i duchowe…. I jeżeli w tym zwyciężymy stosując Boże prawo moralne – to na tym polu zwyciężymy…nawet jeżeli stracimy obecne życie…

  Mamy gwarancję:

  „I nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą; bójcie się raczej Tego, który może i duszę i ciało zniszczyć w piekle”. – Mateusza 10: 28

  Niech Wam Bóg wszystkim błogosławi…

 3. telierus

  JGS. Po części masz rację, jest to wojna duchowa, ale nie religijna. Jezusa tak jak i Buddę „należy” postrzegać jako istoty o najwyższej mądrości i być im wdzięcznymi za naukę której nam dosatrczyli, a która dotrwała do naszych czasów. Ale „nie należy” się do nich przyzwyczajać i uważać za Panów ludzi. Nauczyciel przychodzi i dochodzi, i „nie należy” ich czcić, jedynie głosić ich naukę. To w zupełności starczy.

  1. telierus

   Nie należy i należy pisałem dlatego w apostrofie, ponieważ jestem zdania, „Nic nie musisz, wszystko możesz” 🙂

 4. jgs

  Telierus
  Ludzie nie są „bogami” – „by nie musieli ale jak chcą to mogą”…. Zestawienie Buddy i Jezusa – to NEW AGE…. Ale ja nie chcę tu prowadzić sporów teologicznych bo ta strona nie jest od tego…. I nie zamierzam nikomu niczego narzucać… Wyraziłem tylko swoje intencje, Tak jak wierzę i czuję ze szczerego serca…… A chyba to nie jest nic złego, że życzę wszystkim to co dobre… Bo chyba w kwestii tematu jesteśmy po tej samej stronie….?

  Pozdrawiam…

  1. telierus

   Widać, poglądy o duchowości człowieka mamy trochę odmienne, ale z pewnością zgadzamy się, że żydzi i ich żydowskie NWO to zagłada dla całej rasy ludziej i Matki Natury. I tego się trzymajmy.

 5. Devih

  Budda i Jezus to dwie różne postaci, pokazujące odmienne ideologie i patrzenie na świat. Gdy wierzymy w nauki Jezusa i odrzucamy dogmat o tym, że jest naszym Panem i Stwórcą – czyli odrzucamy jego zwierzchność nad nami, to tym samym odwracamy się od jego nauki. Trudno przy takiej postawie głosić jego słowa.

 6. rodz111

  To ,że Biblia jest wydatkową księga nie trzeba nikogo przekonywać. O jej wyjątkowości świadczą określone w szczegóły które wyjawiają Boży pogląd na określone sprawy .Większość tych co czytała Biblię, owe szczegóły określa mianem proroczej wypowiedzi.Wiele tych natchnionych proroczych wypowiedzi odnosi się do naszych obecnych czasów .Pomimo tego ,że niektóre z nich spisane było ponad 2000 i więcej lat temu , dokładnie ilustrują to co obecnie rozgrywa się na świecie.
  Nieprawdopodobne a jednak prawdziwe.Większość komentatorów biblijnych ,uważa ,że obecne wydarzenia rozgrywające się na Bliskim Wschodzie , stanowią spełnienie się proroctw z 38 i 39 rozdziału księgi Ezechiela oraz z księgi Apokalipsy.Na przykład były doradca polityczny izraelskiego premiera Beniamina Netanjahu autor książki „The Gog and Magog War” która przez pewien czas utrzymywała się na liście bestsellerów w „New York Times”,Joel Rosenberg, uważa ,że spełnienie się scenariusza proroctw nakreślonych w 38 i 39 rozdziale księgi Ezechiela odnosi się do ataku na Izrael przeprowadzonego przez koalicję narodów, w tym Rosję i Iran.
  Według teorii geopolitycznej politologa Samuela Huntingtona („Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego” ;1996) obecnie mamy do czynienia z konfliktem cywilizacji. Huntington twierdzi, że może dochodzić do poważnych konfliktów pomiędzy poszczególnymi cywilizacjami. Wymienia te cywilizacje ale dziwnym trafem pomija tę odrodzoną w XVIII wieku – cywilizacje żydowską.Huntington (…) dowodzi, że w okresie po zakończeniu zimnej wojny, kiedy to przyczyną konfliktów były geopolityka spory ideologiczne, na pierwsze miejsce powrócą spory kulturowe. Uważa on ponadto, że Cywilizacja Zachodu systematycznie traci swoje wpływy we współczesnym świecie. Aby zapobiec jej marginalizacji, musi dojść do pojednania i ściślejszej współpracy dwóch najważniejszych ogniw tej cywilizacji – Europy i Stanów Zjednoczonych (http://biznes.onet.pl/wideo/umowa-jakiej-swiat-jeszcze-nie-widzial-ogromne-zag,129995,w.html#fp=biznes ; Dan 2:41-45 ) . Według Huntingtona priorytetem współczesnej polityki międzynarodowej powinno być zażegnywanie konfliktów na granicach cywilizacji (na przykład pomiędzy Izraelem a Palestyńczykami).
  Teoria ta jest często wspominana zwłaszcza islam po zamachach terrorystycznych z 11 września 2001 roku.(http://pl.wikipedia.org/wiki/Zderzenie_cywilizacji) ale moim zdaniem nie ukazuje prawdziwego oblicza tej wojny. Chcąc je poznać musimy sięgnąć po Biblię( Dan 2 : 36-45;Dan 4:23-25 ; Dan 8 : 19-26; Dan 11:2 – 45 ; Dan 12:1 – 13; Obj 12: 7-10 ) .

  W ujęciu proroctw zawartych w księdze Daniela „potomstwo ludzkie” to symboliczna glina zatem przedstawia system „demokratycznych rządów” w którym większy wpływ na sprawowanie władzy mieli wywierać zwykli ludzie.Jak podaje Wikipedia, demokracja (stgr. δημοκρατία demokratia „rządy ludu”, od wyrazów δῆμος demos „lud”, rozumiany jako ogół pełnoprawnych obywateli + κρατέω krateo „rządzę”) to ustrój polityczny, w którym źródło władzy stanowi wola większości obywateli (sprawują oni rządy bezpośrednio lub za pośrednictwem przedstawicieli). Obecnie powszechną formą ustroju demokratycznego jest demokracja parlamentarna. Gwarantem istnienia demokracji parlamentarnej jest konstytucja (wyjątkiem są Izrael oraz Wielka Brytania, nieposiadające konstytucji spisanej w jednym akcie). Demokracja ma swój początek w Starożytnej Grecji . W znaczący wkład w jej rozwój ma także kultura Starożytnego Rzymu oraz kultura Zachodu (Europa, Ameryka Północna i Południowa ) w tym cywilizacja żydowska w ręku której znajduje się cały prywatny przemysł bankowy. „Demokracja” jest ostatnią formą rządów, wymienioną w Biblii( Dan 2 : 36-45;Dan 4: 23-25 ;Dan 8 : 19-26; Dan 11:2 – 45 ; Dan 12:1 – 13).

  Pierwsza fala demokracji miała miejsce po zakończeniu I wojny światowej (powstanie LNZ) , druga po zakończeniu II wojny światowej (Powstanie ONZ ,utworzenie państwa Izrael ;Unie gospodarczo-polityczno-walutowe) .
  Trzecia fala rozpoczęła się w roku 1989 (Europa Wschodnia,pierestrojka. Podstawowe zasady pierestrojki określił Gorbaczow w książce pt.: „Przebudowa i nowe myślenie dla naszego kraju i dla całego świata” opublikowana w 1988 ) , czwarta fala w 1990 swym zasięgiem objęła poszczególne (wchodzące lub mogące wejść w skład tzw.osi zła) kraje Bliskiego Wschodu. Demokracja globalna (proces integracji cywilizacyjnej oparty na indoktrynacji struktury myślowej jednostki.

  Ta natomiast zależna jest od struktury społecznej. Jednym z narzędzi umożliwiający transformację społeczeństw jest multikulturowość . Staje się ona zjawiskiem pospolitym przełamującym wszelkie uprzedzenia na korzyść „mniejszości” w tym również związków jednopłuciowych ;ideologia gender). Pierwszym krokiem demokracji globalnej ma być ustanowienie powszechnego pokoju – Pax Universa ; (1 Tesaloniczan 5:1-3; 2 Tymoteusza 3:1- 5 ; 13; ).

  Celem tzw.demokracji globalnej jest wypracowanie i wprowadzenie wspólnych standardów :
  a) standardu bezpieczeństwa
  b) standardu jakości życia
  c)standardu zrównoważonego rozwoju
  d)standardu wykształcenia i infrastruktury naukowo-technicznej

  W rzeczywistości jednak prawdziwym celem tzw. demokracji globalnej jest utrzymanie przy władzy elity prywatnego przemysłu bankowego poprzez zastąpienie dotychczasowego systemu rezerwy ułamkowej na system rezerwy stuprocentowej . Skąd taki wniosek?

  Wniosek ten wynika z analizy proroctw biblijnych zawartych w księdze Daniela. O ile , jeśli chodzi o proroctwa z 38 i 39 rozdziału księgi Ezechiela , można określić je mianem „samospełniających się proroctw biblijnych” (elity ze świata nauki ,polityki ,biznesu ,religii tak kreują rzeczywistość aby stanowiła potwierdzenie zawartych w biblii mesjańskich to proroctwa z księgi Daniela już nie kwalifikują jako „samospełniające się proroctwa” ponieważ spełnienie ich nie wypływa z woli i starań człowieka lecz z woli Jehowy Boga (…) ze względu na prawdomówność Boga, aby potwierdzić obietnice, które On dał ich praojcom, 9 i aby narody wychwalały Boga za jego miłosierdzie (Rzymian 15:8, 9;Obj 4:11) .Proszę zwrócić uwagę na słowa zapisane w Ezechiela 38:3-6 : (…)I powiedz: ‚Tak rzekł Wszechwładny Pan, Jehowa: „Oto jestem przeciwko tobie, Gogu, główny naczelniku Meszechu i Tubalu . 4 I niechybnie cię zawrócę, i włożę haki w twoje szczęki, i wyprowadzę ciebie z całym twym wojskiem, końmi i jeźdźcami, wszystkich gustownie odzianych, liczny
  zbór, z wielką tarczą i puklerzem, a wszyscy oni władają mieczem; 5 z nimi Persję, Etiopię i Put — tych wszystkich
  z puklerzem i hełmem; 6 Gomer i wszystkie jego hufce, dom Togarmy z najdalszych stron północy i wszystkie jego hufce,wiele ludów z tobą.”(…)

  Większość biblijnych interpretatorów w trzecim wersecie 38 rozdziału księgi Ezechiela upatruje Rosjan .Wniosek taki wyciągnięto na podstawie tłumaczenia hebrajskiego słowo „rosz” co brzmi jak współczesna nazwa Rosja . Potwierdzenie tego podglądu wynikać ma z kolejnych wersetów w których określenie z ” najdalszych stron północy „ponoć ma wskazywać na to ,że chodzi tu o Rosję która leży daleko na północ od Izraela. Ale czy na pewno? Narody ” z najdalszych stron północy ” nacierające na Izrael wymienione w Ezechiela 38:3-6 obejmują zjednoczona armię złożoną z wielu narodów wśród których być może znajdą się również te które leżą na północnym wschodzie od Jerozolimy.

  (…) Ale mnie osobiście taka interpretacja proroctw dotyczących Goga z Magog (teoria Królestwa Haszymidów ;teoria kliki (caucus); teoria całej Europy; teoria rosyjska ; teoria indo-europejska) nie przekonuje. Skłonna jestem uznać tezę ,że Gog przedstawiony w 38 i 39 rozdziale księgi Ezechiela GOG(ang: Global Occupation Government ) to globalny system zarządzania zasobami ludzkimi obejmujący kształtowanie i kontrolę umysłu i serc całej populacji ludzkiej organizowany przez „bestie czasu końca”(mocarstwa światowe ) . System ten odzwierciedla osobowość i zasady twórcy tego systemu -Szatana Diabła.System ten wywiera przemożny wpływ i nacisk na każdego człowieka.Im bliżej”końca tego systemu rzeczy” tym coraz większe nadzorowanie poczynań, procesów zachodzących na wszystkich płaszczyznach życia całych społeczeństw .System ten burzy tradycyjne pojęcie rodziny ,własności,prawdy ,wolności i wiary dlatego credo owego systemu brzmi :”bez rodziny,własności,prawdy , wolności i wiary „.

  Podstawa tego systemu została utworzona w XVIII wieku . John Law stworzył system rezerwy ułamkowej który z czasem stał się główną przyczyną obecnego kryzysu światowego (Mat 24:21 ; 2 Tym 3:1-5,13;Obj 13:18 ). System rezerwy ułamkowej polegał na zastąpieniu powszechnie stosowanych monet opartych na parytecie złota ,pieniądzem papierowym opartym na zaufaniu.Zaletą tego systemu było to ,że papierowe pieniądze można było drukować w nieskończoność i było to zdecydowanie tańsze niż produkcja monet kruszcowych.Rozwiązanie jakie zaproponował John Law w późniejszym okresie umożliwiło rozwój rewolucji przemysłowej na całym świecie. Ale nie tylko … System rezerwy ułamkowej przyczynił się od powstania prężnie działającego prywatnego przemysłu bankowego którego lwia część zysków pochodziła między innymi z finansowania wojen i rewolucji ,obalania rządów , burzenia starych narodów , tworzenia nowych państw ,nowych gospodarek ,nowych korporacji i nowych społeczeństw ludzkich akceptujących istniejący stan rzeczy. (…)Do wczesnych lat XX wieku banki drukowały swoje własne papierowe pieniądze z własną nazwą na każdym banknocie w zamian za własne rezerwy złota i wypożyczały je rządowi i społeczeństwu w formie oprocentowanego kredytu który funkcjonował jako dług narodowy .Metoda kreacji pieniądza Johna Lawa polegająca na zastąpieniu monety prostym narodowym systemem kredytu i debetu ,spowodowała ,że całkowite zadłużenie narodowe i prywatne utrzymuje się na wyższym poziomie niż ilość pieniędzy zdolnych do jego spłacenia. System ten wymaga albo stałego niekończącego się wzrostu gospodarczego albo stanięcia twarzą w twarz z chaosem totalnego załamania gospodarczego (System monetarny na Nowe Tysiącleci ;
  http://www.rebirthing.szczecin.pl/system.pdf ).

  Wszystko wskazuje na to ,że stoimy w obliczu chaosu totalnego załamania gospodarczego,politycznego i religijnego.System monetarny z Brentton Woods i Brentton Woods II doprowadził do upadku państw narodowych( czego jesteśmy obecnie świadkami) na rzecz ponadnarodowych korporacji takich jak Unia Europejska ,CBE, ONZ,Bank Światowy, MFW , FED czy City of London który jest Wielką Macierzą świata finansów i nakłania narody do przyjęcia tzw. Pax Judaica (Izrael Mesjaszem Narodów) ; Pax Americana jako Project for the New American Century (PNAC), czyli Projekt dla Nowego Amerykańskiego Wieku (1 Tes 5:3 ).

  Ale jak na te wydarzenia wskazuje Biblia? Zobaczmy .

  607 p.n.e – 2300=1694 n.e powstanie prywatnego banku centralnego Anglii ; wprowadzono i udoskonalono ideę Johna Lawa –systemu rezerwy ułamkowej jako długu narodowego
  607 p.n.e(zburzenie Jerozolimy przez Babilończyków)- 2300=1694 n.e

  607 p.n.e. (Ezech 21:25-27 ;Dan 2: 36- 45 ; Dan 4:13-25;Dan 7: 7- 27;Dan 8 :1-27; Dan 10:1 ,13,20-21; Dan 11: 2- 45 ; Da 12: 1-13 ) – 2300 (Dan 8:13,14 ;występek powodujący spustoszenie ) = 1694 n.e ;powstanie prywatnego banku centralnego Anglii ; wprowadzono i udoskonalono ideę Johna Lawa –systemu rezerwy ułamkowej jako długu narodowego (W.Cobbett w „A history of Protestant Reformation” W.Cobbett w „A history of Protestant Reformation” str. 31) : „Zabrałem się do czytania aktu Parlamentu z 1694 r., na mocy którego powstał Bank Angielski. Jego założyciele dobrze wiedzieli czego pragną. Ich plan polegał na stopniowym obciążeniu długami całego kraju, cale] ziemi, wszystkich domów i wszelkiej własności, a nawet pracy wobec tych, którzy pożyczali pieniądze państwu – plan ten, przebiegły, zręczny, głęboki plan, spowodował coś, czego Świat nie widział nigdy przedtem – głód wśród bogactwa .”http://www.forum.michalkiewicz.pl/vi)

  607p.n.e – 2520 (7 czasów deprecjacji parytetu złota;Dan 2: 36- 45 ) = 1914n.e ;początek ekonomicznego Armagedonu; zawieszenie standardu złota w sierpniu 1914 n.e ; System ten upadł w 1914 r. kiedy to kraje europejskie, które stanęły wobec konieczności udziału w I Wojnie Światowej, musiały zapewnić sobie szybki
  dostęp do funduszy. Uwolniły one zatem swoje banki centralne od obowiązku honorowania własnych długów. Francja zawiesiła pokrycie w złocie w 1914 r. następującymi słowy: „Aż do chwili, gdy prawo ustanowi inaczej (…) Bank Francuski (…) jest zwolniony z obowiązku wypłacania swoich banknotów w gotówce”. To zwolnienie uważano wówczas za tymczasowe. )

  3453 lat licząc od występku Adama do Jubileuszu i upadku Tyru(części lądowej) + 2520 = 5973 upływa lat od występku Adama do roku 1947 n.e .
  System monetarny z Bretton Woods ustanowiony w 1944 roku zaczął działać dopiero w 1947 r.. Stany Zjednoczone przecięły więzi pomiędzy dolarem i złotem, ponieważ wiedziały, że nie mogą sobie pozwolić na płacenie swych długów w złocie. Znaczenia tego kroku nie sposób przecenić. Nawet prezydent Nixon nazwał go „najważniejszym wydarzeniem finansowej historii świata” .

  6000 – 5973=1947

  6000 (już w roku 1966 n.e Świadkowie Jehowy głosili ,że Tysiącletnie Panowanie Chrystusa rozpocznie się po zakończeniu 6000 lat historii ludzkich dziejów które przypadło na znamienny rok 1975n.e. Rzeczywiście rok ten okazał się znamienny ,co prawda nie nastąpił długo oczekiwany przez Świadków Jehowy Armagedon ale
  nastąpił ciąg wydarzeń które wmanewrowały narody świata do wystąpienia przeciw religii co da początek tzw.Wielkiemu Ucisku serii bezprecedensowych wydarzeń
  zmierzających ku ostatniej ze wszystkich wojen – wojnie wielkiego dnia Jehowy(Sofoniasza 1:14;Joela 2:1,11 ; Dz.Ap 2:20 ; 2 Piotra 2:10-13 ; Objawienie 6:17; Objawienia 16:13,14 )
  Opis tej sytuacji znajdziemy w Biblii:” (…)I ujrzałem trzy nieczyste natchnione wypowiedzi, które wyglądały jak żaby, wychodzące z paszczy smoka i z paszczy bestii, i z paszczy fałszywego proroka. 14 Są to w rzeczywistości wypowiedzi natchnione przez demony i dokonują znaków, i wychodzą do królów całej zamieszkanej ziemi, żeby ich zgromadzić na wojnę wielkiego dnia Boga Wszechmocnego. 15„Oto przychodzę jak złodziej. Szczęśliwy, kto czuwa i strzeże swych szat wierzchnich, żeby nie chodzić nago i żeby nie patrzono na jego hańbę”. 16 I zgromadziły ich na miejsce zwane po hebrajsku Har-Magedon.”(Objawienie 16:13-16) a także w 17 i 18 rozdziale księgi Apokalipsy:
  (…)I mówi do mnie: „Wody, które ujrzałeś, gdzie siedzi nierządnica, oznaczają ludy i rzesze, i narody, i języki. 16 A dziesięć rogów, które ujrzałeś, i bestia — ci znienawidzą nierządnicę i sprawią, że będzie spustoszona i naga, i zjedzą jej ciało, i doszczętnie spalą ją ogniem. 17 Bo Bóg włożył to do ich serc, żeby wykonali jego myśl, żeby wykonali swoją jedną myśl, dając swe królestwo bestii, aż się spełnią słowa Boga. 18 A niewiasta, którą ujrzałeś, oznacza wielką metropolię mającą królestwo nad królami ziemi”(Objawienie 17:15-18).

  Znamiennym wydarzeniem dającym podstawę do takiego zrozumienia była Rezolucja nr 3379 uznającą ***Syjonizm*** za odmianę rasizmu przyjęta 10 listopada 1975 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ . Tak więc rok 1975 n.e datuje się jako początek wydarzeń zmierzajacych do ataku ONZ na religię…

  573p.n.e (Jubileusz; upadek Tyru ;Ezech 29:17,18;Jer 27:6;Jer 25:9) – 2520 (siedem czasów deprecjacji pieniądza ;1914 n.e początek upadku państw narodowych ;”Armagedon” ekonomiczny :Dan 4:16,17:Dan 2:36 – 45; 2300:Dan 8:13,14 ) = 1948 n.e ;powstanie współczesnego państwa Izrael – występku siejącego spustoszenie (Dan 8:13,14 )

  1948 n.e – 14 maja – ogłoszenie Deklaracji niepodległości Izraela
  1947n.e – Rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ nr 181 z dnia 29 listopada 1947, na mocy której na części terytorium byłego brytyjskiego Mandatu Palestyny powstało rok później współczesne państwo Izrael.

  1948n.e – 220=1728n.e

  1947n.e-220=1727n.e początek samorealizujących się proroctw biblijnych ***(film :Efekt Nostradanusa – kod apokalipsy; http://www.youtube.com/watch?v=NENMuxC98lU )
  14 maja 1948 n.e ogłoszenie deklaracji niepodległosciwej Izraela (***świadome dażenie do spełnienia oczekiwań w tym realizacji wszystkiego co ma zwiazek z proroctwami mesjańskimi*** ).***Osiemdziesiąt jeden lat po śmierci Izaaka Newtona Napoleon wydaje dekret “Le Grand Sanhedrin de Napoleon” na mocy którego zostaje wskrzeszony żydowski Sanhedryn.Dekret ten dał początek światowemu syjonizmowi ruchowi którego celem było utworzenie narodowego państwa Izrael- występku powodującego spustoszenie :Dan 8:13,14.***

  Rothschild -Wikipedia:
  W 1728 n.e umiera Mojżesz Amschel Bauer ojciec przyszłego założyciela światowego imperium finansów -Mayera Amschela Freiherra von Rothschilda.Mayer Amschel zmienił swoje nazwisko rodowe z Bauer na Rothschild .(…)Podczas pracy w banku Mayer A. Rothschild poznał numizmatyka, generała von Estorffa, który w roku 1763 dołączył do dworu Wilhelma IX landgrafa Hesji-Kassel[2]. Znajomość ta umożliwiła Rothschildowi rozpoczęcie interesów z księciem Wilhelmem IX; min. brał udział przy wypożyczeniu żołnierzy Heskich (tzw. Hesi) do walki z rewolucjonistami amerykańskimi. W 1787 roku został intendentem finansów elektora pruskiego Fryderyka II .Po zajęciu księstwa Hesji-Kassel przez wojska napoleońskie Wilhelm IX przekazał swój kapitał w ręce Rothschilda; samemu udając się na kilkuletnią emigrację. Kapitał ten w późniejszym czasie został zainwestowany z zyskiem przez synów Mayera (…).
  Mayer Amschel Rothschild protoplasta najpotężniejszego rodu bankierskiego świata stał się gorącym orędownikiem powstania państwa Izrael – „Mesjasza narodów” (***samospełniające się proroctwa biblijne***) Okres wojen napoleońskich wyniósł ród Rothschildów na szczyty elit europejskich. Udzielane przez nich kredyty wspierały działania zbrojne nie tylko w Europie .Z czasem również wspierały działania wojenne prawie w każdym zakątku świata. Najłatwiejszą formą dojścia do światowej władzy było powołanie banków centralnych w poszczególnych krajach europejskich. Celem owych banków było przejęcie kontroli nad gospodarką i polityką państw narodowych poprzez wprowadzenie pieniądza jako długu narodowego .Idea Izraela jako – Mesjasza Narodów ma obecnie 286 lat i jest ona fundamentem na którym stoi Gog z Magog (Ezech 38 rozdział i 39).

  Rozpoznanie owego Goga z Magog umożliwia nam Biblia .Określenie i dokładne sprecyzowanie czym jest biblijny Gog z Magog jest szalenie trudne ze względu na skomplikowaną strukturę i charakter tego tworu (finanse,polityka,religia). Jednakże najbliżej oddającą cele i założenia tej ludzkiej hybrydy oddaje biblijna nazwa GoG która moim zdaniem kryptonimem i akronimem od słów : Ogólnoziemski (Golbal) Okupacyjny (Occupation)Rząd
  (Government). Rząd ten stoi w opozycji (Psalm 2 )do rzeczywistego Rządu Królestwa Bożego który jako jedyny jest w stanie rozwiązać wszelkie problemy z którymi obecnie borykają się nieudolne rządy
  ludzkie(Jer 10:23) .
  Wszystkie obecne wydarzenia na świecie zmierzają do konkretnego celu – ku wojnie wielkiego dnia Jehowy.
  Chciałabym zwrócić uwagę czytających ten komentarz , na szczególne proroctwo z księgi Ezechiela :”Dlatego prorokuj, synu człowieczy, i powiedz do Goga: ‚Tak rzekł Wszechwładny Pan, Jehowa: „Czyż w owym dniu, gdy mój lud izraelski będzie mieszkał bezpiecznie, ty nie będziesz o tym wiedział? 15 I przyjdziesz ze swego miejsca, z najdalszych stron północy, ty i wiele ludów z tobą, wszyscy jeżdżący na koniach, wielki zbór, liczne wojsko. 16 I na pewno nadciągniesz przeciwko memu ludowi izraelskiemu jak obłoki, by pokryć kraj. Stanie się to pod koniec dni i ja przyprowadzę cię przeciwko memu krajowi, aby poznały mnie narody, gdy na ich oczach uświęcę się w związku z tobą, Gogu”’(Ezechiela 38:14-16) (…)„.

  oraz na prorocze wypowiedzi z 54 rozdziału księgi Izajasza :

  (Izajasza 54:11-15) (…)„O, niewiasto uciśniona, miotana wichrem, nie pocieszona, oto ja kładę twoje kamienie na twardej zaprawie, a fundament twój ułożę z szafirów. 12 I twe blanki uczynię z rubinów, a twe bramy z kamieni ogniście błyszczących, wszystkie zaś twe granice z zachwycająco pięknych kamieni. 13 A wszyscy twoi synowie będą ludźmi wyuczonymi przez Jehowę i pokój twych synów będzie obfity. 14 Okażesz się niezachwianie ugruntowana w prawości. Będziesz daleko od ucisku, bo nikogo nie będziesz się bać, i od czegoś przerażającego, bo się do ciebie nie przybliży. 15 Jeśli ktoś przypuści atak, nie będzie to na mój rozkaz. Kto przypuści na ciebie atak, z twego powodu upadnie”.
  Na koniec zostawiam czytelników z pytaniem :czy rzeczywiście współczesne państwo Izrael jest w dalszym ciągu jest „narodem wybranym”? Czy wchodzi w skład GOGa ogólnoświatowego systemu zarządzania zasobami ludzkimi obejmujący kształtowanie i kontrolę umysłu i serc całej populacji ludzkiej organizowany przez „bestie czasu końca”(mocarstwa światowe ) ?. System ten odzwierciedla osobowość i zasady twórcy tego systemu -Szatana Diabła. System ten wywiera przemożny wpływ i nacisk na każdego człowieka. Im bliżej” końca tego systemu rzeczy” tym coraz większe nadzorowanie poczynań, procesów zachodzących na wszystkich płaszczyznach życia całych społeczeństw .Credo owego systemu brzmi :”bez rodziny, własności,prawdy , wolności i wiary ” i nawiązuje do zerwania z tradycyjnym pojęciem rodziny ,własności ,prawdy,wolności i wiary. Nieco więcej na ten temat piszę na stronie http://www.gog.cba.pl

 7. jgs

  Jehova’h – to żydowski kabalizm… W 607 r. p.n.e. nic się nie szczególnego wydarzyło oprócz tego, że Babilon w tym czasie rozpoczął swoje podboje….gdzie Jerozolima została spalona w 587 r…. w 1914 r. nie nastąpił koniec świata i też nic się nie wydarzyło oprócz tego, że wybuchła I wojna światowa….w 1975 r. nie nastąpił koniec świata i nic szczególnego się nie wydarzyło… w 2000 r też nie było żadnego końca….. Numerologia i kult liczb to kabalizm…. Te daty były zapowiadane przez Świadków Jehova’h jako koniec świata
  Trudno więc traktować poważnie te wyliczanki….

  Należało by też zapytać czy Świadkowie Jehova’h są przeciw żydowskiemu syjonizmowi czy za….. Bo ich periodyk nosił niegdyś nazwę Strażnica Syjońska…a ich przywódca Russell był czołowym graczem na polu żydowskiego syjonizmu czerpiąc pieniądze z Rotszyldowskiego Banku…

  I świetnie ‚pisał proroctwa’ które powstawały na zamówienie syjonistycznej agendy… To tyle w tym temacie…

  Ale to, że świat zmierza do konfrontacji z Bogiem jest faktem….
  …Baranek – Jezus Chrystus / nie żaden Jehova’h/ , który jest Panem panów i Królem królów…zwycięży ich, a z nim, ci, którzy są powołani, wybrani oraz wierni… Apokalipsa 17: 14

  I to jest nadzieja dla ludzkości

 8. nieustraszona

  Bandziory sprzedaja wysylkowo zestawy do samounicestwienia sie ….dla ludzi doprowadzonych do skrajnej rozpaczy z „wypalonymi” przez mendy czlekoksztaltne duszami.

  Nikt jednak z wszawica nie niszczy sam siebie ,tylko odwszawia wlasna glowe wraz z rodzina i napadnietymi sasiadami w otoczeniu wraz z paleniem wylapanych wszy i wyczesanymi gnidami.
  Na inne pasozydy tez najlepiej pomaga oczyszczajacy ogien,a w szczegolnosci pala sie pieknie wszelkie wytwory ich paskudnych bytow z celulozy.

  Gdyby tak przyjac, ze wszyscy „zapominaja” tez czytac propagandowa mitologie i jej straszaki, wylaczaja juz tylko dzwiek w telawizji i co najwazniejsze nie potrafia sie podpisac pod roznymi cyrografami , to juz upiory calkowicie stracily by swoja moc razenia , a sparalizowane strachem serca i umysly wrocily by do normalnosci i spokoju .

  ” Ten ,kto obawia sie o swoje zycie straci je” – glebokosc tej mysli widac przy tym, jak ludziska napompowani strachem z powodu „raka” czy „zawalu” pedza na lapanki profilaktyczne, gdzie na zasadzie rosyjskiej ruletki pada na nich „wyrok” w postaci koniecznosci leczenia tej czy innej „smiertelnej” choroby wymagajacej natychmiastowego „leczenia” chemia, promieniowaniem czy tez koszernym skalpelem .
  Smiertelna pulapka na zastraszone dusze to psychiatria, psychologia wraz z ich chemicznymi „egzorcyzmami” i przymusowa maczuga „psychuszek” .

  „Chocby sie wokol wszystko palilo i zawalalo nie odwracac sie… ” – i tu tez wspaniala mysl zachecajaca do zachowania spokoju ducha i umyslu, kiedy to hollywodzcy profesjonalisci od „efektow specjalnych” produkuja na papierze i tasmach oraz cyfrowo coraz to nowsze zadymy i strachy z ufoludkami czy skaraniem „boskim” w roli glownej.

  Bojkot trujacego badziewa , to odciecie doplywu „krwi” w postaci gotowki wraz z ochrona swojego zdrowia i srodowiska.

  Wszelkie pejsate produkty chemii gospodarczej typu ariel doskonale i prawie za darmo mozna zastapic soda , boraksem i octem.

  Ostrzezenia przed „czarcim zarciem” i napojami korporacji naftowo -farmaceutycznej byly tez tutaj publikowane.

  Nieprzypadkowo obecny „papierz” ma wyksztalcenie chemiczne….i tak w ogole to te wszystkie papugi poprzebierane przez „bossa” , uperfumowane „chanelem” namber five, obwieszone krzyzami czy lancuchami wraz z presstytutkiami i biurwokratami to zawodowi „dupotrujcy” klamiacy w zywe oczy „widzow” , „telawidzow” i czytelnikow.

  Nie moga przeciez wypasc z roznych dopasowanych do nich „rol” charakterystycznych, kiedy maja „dolary” w kieszeni otrzymane od „producentow” , klientow czy pacjentow.

  W zeszlym tygodniu bylam w sadzie jako bezstronny i anonimowy „widz” na prosbe pewnej kobiety uwiklanej w siec „prawno – medyczna” .

  Przed „rozprawa” poznalam jej tez polskojezyczna adwokatke wiadomego „pochodzenia” i oczywiscie musialam wypalic z przypuszczeniem, ze obecne „prawo” jest „prawem morskim” .

  Odpowiedziala od razu i zdecydowanie – tak i dodala uzupelniajac, ze jest to prawo stosowane dla bydla roboczego !!!

  No wlasnie – pomyslalam sobie , bo to, ze gojow traktuja jak bydlo,
  jest rezultatem „wiary” oglupionych propagandowo gojow we „wladze wyzsze” i chcacych zawsze ich „dobra” ukrywajac sie za biurkami papierowego tygrysa „pracujacego” w roznych „kancelariach” czy „urzedach panstwowych” :

Możliwość komentowania jest wyłączona.