Żydomasońskie prześladowania katolików we Francji. Milczenie me(n)diów

Na podstawie: http://www.les-intransigeants.com/2012/09/profanations-les-chiffres-que-les-medias-ne-vous-disent-pas/

http://sedevacantisme.wordpress.com/

Data publikacji: 25.09.2012

Tłum.: GREGORIUS

Profanations antichretiens- zniewagi i świętokradztwa antychrześcijańskie

Profanations antimusulmanes- zniewagi i świętokradztwa antyislamskie

Profanations anttisemites- zniewagi i świętokradztwa antysemickie

Powyżej przedstawiony jest wykres kołowy dotyczący ilości aktów agresji o charakterze prześladowań religijnych we Francji. Podano tylko dane za lata 2007, 2008 i 2009.

Pamiętać należy, że jeżeli chodzi o żydów to…musimy zmniejszyć liczbę aktów profanacji ich miejsc kultu ze względu na to, że nierzadko oni sami dokonują prowokacyjnych profanacji swoich miejsc kultu żeby następnie podnosić larum o wzrastającej fali „antysemityzmu”. Oczywiście nie można liczyć na ochronę chrześcijańskich miejsc kultu i chrześcijańskich cmentarzy ze strony tych, którzy rządzą bo są oni zainteresowani jedynie ochroną i opieką nad judaizmem i islamem. Nie można także, w żadnym, wypadku liczyć na apostackich pseudo-„katolików” (tak zwanych „judeo-katolików” soborowych), którzy pozostają całkowicie obojętni a nawet żywią nienawiść w stosunku do katolicyzmu, swojej tożsamości i swoich przodków. Ci którzy nami rządzą, musimy to przyznać, są lepsi od nich ponieważ czasami zdarza im się, dla zachowania pozorów neutralności światopoglądowej i religijnej, coś ochronić.

W hołdzie bohaterom Białej Kontrrewolucji przeciwko szatańskiej żydomasonerii we Francji.

Spojrzenie na epicką historię francuskiej kontrrewolucji w obrazach, kiedy rojalistyczne siły ludowe w Wandei, Bretanii, Maine i innych regionach Francji walczyły przeciwko rodzącemu się szatańskiemu NWO, walczyły za Boga i Króla. Walczyły przeciwko siłom Zła żydomasońskiej rewolucji. Niestety, nie osiągnęli oni zwycięstwa a żydomasońscy republikanie dokonali kampanii ogromnego, krwawego ludobójstwa na Wandejczykach.

Jednakże powstanie wandejskie odrywało istotną rolę w historii Francji przez długi czas.

Historycy wiodą spory czy gdyby żydomason Napoleon nie musiał przerzucić części wojska do tłumienia następnego powstania w Wandei to czy nie zwyciężyłby pod Waterloo.

Aż do późnych lat 30-tych XIX wieku Francuzi z zachodnich regionów Francji ciągle walczyli za Boga i o przywrócenie na tron prawdziwego Króla. Dzisiaj widzimy, że pomimo tego, że nie słyszeli oni o New World Order, to widzieli jego nadchodzące ciemności. I z nimi walczyli. Należy się im cześć i pamięć!

Stróże szatańskiego porządku łagrowego czyli p(s)olicja „francuska” tłumi, za srebrniki, głos katolików francuskich. (Adres http://www.holywar.org/PROPAGANDE.htm)

Counterrevolution

Legion- „Wandea”

Zobacz także:

Trwają skoordynowane ataki na chrześcijaństwo

oraz:

Masowe porwania chrześcijan w Syrii

1 komentarz do “Żydomasońskie prześladowania katolików we Francji. Milczenie me(n)diów

  1. ala1

    tu przyklad bardzo odwaznej postawy grupki mlodych katolikow-sedewakantystow, ktorzy protestowali przeciw bluznierczej sztuce ,na ktora stada malp przyszly z lokalnych klatek.

Możliwość komentowania jest wyłączona.