New World Order już jest i działa

Jest to jeden z najlepszych artykułów na temat żydowskiego Nowego Porządku Świata jaki kiedykolwiek pojawił się na Stop Syjonizmowi. Artykuł  szokujący, jak szokujący jest talmudyczny plan względem ludzkości. I tym cenniejszy, ponieważ pochodzi z patriotycznego, prawosławnego rosyjskiego portalu. Prosimy kopiować i powielać poniższy materiał. Dostępny jest także w formacie PDF pod linkiem. Artykuł, ze względu na swoją treść, jest podwieszony do niedzieli. Admin.

Źródło: http://3rm.info/27961-nekrokratiya-i-haos.html

Data publikacji: 4.09.2012

Tłum. RX

Bardzo często podczas dyskusji na temat współczesnych nam globalistycznych tendencji i planów rządu światowego mówimy o budowie New World Order jako o najbliższej przyszłości. Ale jest to błąd. New World Order jest już dzisiejszą rzeczywistością. Jest on już zbudowany a wstęga inauguracji jest także przecięta.

„Serdecznie witamy w ziemskim piekle, przedsionku piekła właściwego”- mówią nam pachołki Antychrysta a także i on sam.

Już wszyscy ludzie na planecie mają nadane imiona, cyfrowe imiona. Pozostało tylko umieścić je na czołach lub rękach (oznakować jak bydło) ludzkiego, niemego stada.

„Elektroniczne obroże” są już ludziom zakładane. Dlatego trzeba rozumieć znaki czasu i nie przerażać się jak uczy nas Bóg. To jest dla nas, prawosławnych chrześcijan, nie do przyjęcia żeby dać się opanować strachowi i popaść w rozpacz i smutek. Bóg wszystkich zwyciężył!

A my jesteśmy Jego dziećmi. Dlatego naszym głównym celem jest uniknięcie zdrady Boga i przywarcie do Niego i do Jego opieki. Nie zdradzić Boga oznacza nie przyjęcie warunków Antychrysta i jego pachołków, nie wyrazić zgody na wiernopoddaństwo Szatanowi w jego globalnym królestwie. Naszym królem jest Bóg a my po przyjęciu, podczas chrztu, imion od Niego jesteśmy wiernymi poddanymi Boga Wszechmogącego- Trójcy Przenajświętszej.

Bracia i siostry!

Swoimi nie odpokutowanymi grzechami oddajemy władzę nad sobą diabłu. Zacznijmy stałą pokutę i modlitwę do Boga o zesłanie nam, niedołężnym, Jego pomocy w oporze przeciwko Antychrystowi i jego pachołkom. Bez pomocy Bożej nikt się nie uratuje!

Będziemy modlitwą wypraszać Go o obdarowanie narodu rosyjskiego carem i o wyzwolenie spod żydowskiego jarzma okrutnie smagającego Ruś już od ponad 100 lat.

Nie będziemy przyjmować dokumentów Antychrysta, w pierwszej kolejności UEK (Uniwersalna Karta Elektroniczna). Jest to dokument Antychrysta i, można powiedzieć, wiza do piekła.

Dopomóż nam Boże!

Zadziwiające ale faktem jest to, że dwie rzeczy, leżące na samej powierzchni i dlatego oczywiste, są w świadomości społecznej nieobecne i niezauważone i dlatego, naturalnie, zupełnie nie rozważane.

Dwie oczywistości.

Ileż to już słów wypowiedziano, we wszystkich możliwych kontekstach!, o nadejściu „Nowego Porządku Świata”. I o tym przeciwko komu jest on skierowany i jakie siły są w niego zaangażowane i jak „wielobiegunowość” walczy z „jednobiegunowością”. I jeszcze jak na służbę „światowego żandarma” została zaprzęgnięta „technologia kontrolowanego chaosu”. Przy czym negatyw podobnych argumentów jest schizofrenicznie równoważony pozytywem o tym jak „międzynarodowa społeczność” przeciwdziała globalnemu kryzysowi (który sama organizuje), jak karmi głodnych (tak, trującymi produktami spożywczymi GMO) i jak leczy z chorób (szczepionki, które są groźniejsze od samych chorób), jak informuje i zwalcza międzynarodowy terroryzm (który sama stworzyła i sama nim kieruje), jak ustanawia „progresywne” normy konsumpcyjne, normy „opieki medycznej” i „oświaty” (zamieniając narody w chorych debili), jak obiecuje zapewnić ludzkości „zrównoważony i stały rozwój” (który w istocie oznacza ludobójstwo ogromnej większości mieszkańców Ziemi w imię postępu technologicznego i dobrobytu niewielkiej mniejszości).

Ażeby wspomniana schizofrenia nie raziła to wszystko podaje się w sosie pustej gadaniny i zgadywanek jakie mamy międzynarodowe instytucje zarządzające wszystkim, kto co powiedział, kto co zrobił i dlaczego, kiedy zbierał się „rząd światowy” złożony z różnych „klubów bilderberskich” i „komisji trójstronnych” i nad czym obradowali. Osobnym „płodnym” tematem z tej listy są bolesne rozważania o procesach globalizacyjnych, ich przejawach, pozytywnych i negatywnych i możliwych konsekwencjach dla rodzaju ludzkiego.

Tymczasem, o jako priorytetowej oczywistości, trzeba mówić o tym, że globalizacja jest już całkowicie zrealizowana i „nowy porządek świata” jest już zasadniczo zbudowany.

Kto dzisiaj rządzi na Ziemi? ONZ? Prezydent? Instytucje międzynarodowe? Niektóre państwa, które politolodzy pospiesznie ogłaszają „hegemonami”? Nie!

Władzę sprawuje bardzo mała grupa ludzi kontrolująca wszystkie (lub prawie wszystkie) przepływy finansowe i dużą część mocy produkcyjnych planety.

A kto kontroluje ten i podejmuje decyzje przynależne realnej władzy, obowiązujące wszystkie marionetki i kukły na stanowiskach w tak zwanych „rządach” i „instytucjach”. Chociaż te marionetki i kukły pozornie wydają się być suwerenne to są jednakże całkowicie służebne w stosunku do swoich właścicieli-lalkarzy.

Tak więc „nowy porządek świata” w istocie nie „nadchodzi” a już jest i przedstawia sobą ucieleśnioną władzę globalnych grup finansowych (GGF) i trans-nacjonalnych korporacji (TNK), które otrzymały zadanie całkowitego wdrożenia właśnie rynku globalnego, zasadniczo istniejącego już od roku 2000. Jakaż tam „wielobiegunowość”. Rothschildzie kontra Rockefellerze, czy co? Oczywiście występują sprzeczności i pomiędzy nimi i wzajemne pretensje ale i jedni i drudzy należą do jednej, ponadnarodowej (i mówiąc ogólnie nawet etnicznie nie zupełnie jednorodnej) grupy starającej się zagrabić całe istniejące bogactwo na Ziemi, ruchome i nieruchome, żywe i nieożywione, ludzkie i zwierzęce.

Odwrotna strona „porządku światowego”, który już panuje, to druga oczywistość!, polega na tym, że kim by nie byli obecni władcy Ziemi to ze wszech miar są oni w istocie patologicznymi zwyrodnialcami lub inaczej nekrokratami, wrogimi wobec całej ludzkości i nieporównywalnymi w nikczemności i podłości z wszystkimi potworami minionych czasów.

Sieć i chaos.

Kiedy ponad dziesięć lat temu putinowski analityk A. Ignatow snuł rozważania o „rządzie światowym” jako o strukturze działającej w interesie „nielicznej elity” zjednoczonej pochodzeniem etnicznym i wtajemniczeniem w lożach o destrukcyjnych ideologiach to on prawdopodobnie niezbyt zdawał sobie sprawę na ile trafna jest jego ocena. Jednakże właśnie chaos, na początku skrycie a następnie całkowicie jawnie, z kalamburem na jego określenie, tak zwanym „kontrolowanym chaosem”, stał się główną siłą zapewniającą panowanie nowego hegemona.

Cały projekt przechwycenia władzy globalnej zorientowanej, jeszcze prawie pół wieku temu, na budowę społeczeństwa technotronicznego, uwzględniał ten fakt, że w miarę automatyzacji produkcji, pracujący w niej ludzie z powodzeniem są zastępowani „mądrzejszymi automatami” i „uduchowionymi robotami” i stają przed dylematem czy być zbędnymi czy uznać swoją funkcjonalną równość z robotami. Odpowiednio. Po pierwsze, będąc zrównana z bezdusznymi „mocami produkcyjnymi” zniewolona ludzkość musi pogodzić się z narzuconym jej podejściem do samej siebie jako do mechanizmu roboczego podlegającemu eksploatacji (według przydatności i znaczenia), amortyzacji, odpisowi i demontażowi na części.

Po drugie. Społeczeństwo poddało się transformacji w jedną strukturę sieciową, zbudowaną na obraz i podobieństwo linii automatycznych gdzie każdy węzeł posiada funkcjonalne znaczenie, wyrazistość i jest przystosowany do realizacji ściśle określonych zadań. Stosownie jeden z apologetów sieci tak pisze o niej jako o kolektywnym współdziałaniu, które poprzez włókno i powietrze wiąże w jedno szybko rosnącą liczbę obiektów przyrody ożywionej i nieożywionej. (Co ciekawe, w rosyjskich perspektywicznych programach państwowych tak się pisze: „Nanoelektronika będzie integrować się z bio-obiektami i będzie zapewniać nieprzerwaną kontrolę nad utrzymaniem ich funkcji życiowych”). A główna właściwość takiej sieciowej struktury polega na tym, że jest ona idealnie dostosowana do konkretnego działania funkcjonalnego i łączy wewnątrz siebie absolutnie nie powiązane ze sobą elementy co w istocie jest formą „kontrolowanego chaosu”. I dlatego opuszczenie takiej struktury odpowiada w pełni trwałej utracie miejsca w układzie społecznym to znaczy wyzwoleniu do nikąd”. Jednocześnie sieć zbudowana jest jako hierarchia rang i stopni przypisanych do „węzłów” i „obiektów” (w tym bio-obiektów) w zależności od ich funkcjonalnych użyteczności. Podobne ustawianie i szeregowanie jest nie tylko organizacyjne ale optymalizuje strukturę układu i służy razem z tym skutecznym mechanizmom pozbywania się tych, których wkład w ogólnosystemowe działanie utracił dla niego swoje znaczenie i przestał być potrzebny (im bardziej użyteczny tym wyższy status, im mniej tym niższy status, całkowicie bezużyteczny oznacza „nie potrzebny” i sugeruje przy ostatecznym werdykcie o braku perspektyw i następujące „spisanie i demontaż na części zapasowe”).

Innymi słowy „nowy-sieciowy-porządek” w istocie nie tylko „konserwuje” chaos wewnątrz siebie ale jest również dla siebie sposobem autokreacji. Naturalnie, że stworzenie podobnej konstrukcji „agregacji milionów, indywidualnie podtrzymywanych, niezorganizowanych obywateli”, to znaczy sieciowego „umysłu” społecznego, wymagało bardzo dużo czasu przy czym na skutek nie tyle stworzenia odpowiednich warunków ekonomicznych  i wystarczającego rozwoju odpowiednich możliwości technologicznych, co moralnej przebudowy powszechnego wychowania ludzi, pierwotnie adaptującego do życia w ludzkim a nie w jakimś „technotronicznym” społeczeństwie. Jeszcze na samym początku projektu podjętego przez nekrokratów w celu przechwycenia globalnej władzy, jedna z ich struktur instytucjonalnych całkowicie szczerze ogłosiła „żeby dojść do utworzenia jednego rządu światowego, żeby koniecznie wyzwolić ludzi od ich tożsamości, od przywiązania do rodziny, narodowego patriotyzmu i religii, którą wyznają”.

Jak by nie odnosić się do brzmienia i wiarygodności powyższego wezwania to jednak wszystkie jego elementy były, przez minione cztery dekady z kawałkiem, były realizowane ,praktycznie rzecz biorąc, w sposób doskonały. Triumfujący mondializm zmiażdżył i podporządkował sobie wszystkie doktryny religijne, ogłosił relatywizm ich prawd, uczynił religijny synkretyzm dominującym nurtem religijno-politycznym. Patriotyzm stracił swój fundament ze względu na starcie różnic kulturowych, internacjonalizację życia codziennego, zniszczenie państw narodowych i globalizację gospodarki. W tyglu zastępczej demografii języki i narody giną w tempie prawie jednego dziennie. Celowe zniszczenie kultury, zbydlęcenie za pośrednictwem środków masowego przekazu doprowadziły do skrajnego egocentryzmu uprzednio tradycyjne, wzmocnione religijnymi zasadami, moralne postawy ludzi. Konsekwencją tego ( w połączeniu z sukcesami w rozwoju gospodarki i technologii, które zapewniły możliwość wygodnej egzystencji w pojedynkę) był upadek rodziny.

Kult zwierzęcej konsumpcji pomnożony przez dyktaturę wszelkiego rodzaju mniejszości, pobudzony folgowaniem wszelkim możliwym zboczeńcom i perwersjom, obniżył rodzinne stosunki do żądzy i przypadkowych związków i w rzeczywistości zniósł tę metodę konstrukcji społecznej. A prawo dla nieletnich przekształcono w system terroru państwowego, nakierowanego na odbieranie rodzicom dzieci („państwo ogłosiło dzieci swoją własnością”), stało się jednym z najskuteczniejszych mechanizmów zniszczenia trwałych więzi pomiędzy ludźmi i ich atomizacji.

Wojownicy Syjonu. Tolerancja na wieki. Liberalizm, tolerancja, sodomia. ŚMIERĆ GOJOM!

Całokształt tego wszystkiego, co wymieniono powyżej, przygotował percepcję depersonalizacji, która jest nieuchronna przy włączeniu człowieka do sieci (aż do jego apatycznej zgody na przemianowanie go w bezosobowy numer inwentarzowy, całkowicie zrównującym jego nosiciela z majątkiem nieożywionym, środkiem produkcji, wytworzonym produktem) jako coś zupełnie naturalne i konieczne, jako reakcja obronna przed całkowicie niepewnym i niestabilnym otaczającym światem. Ludzkość została osaczona, zmuszona do zmiany, podmieniono sens jej istnienia, zmuszono ją do wciśnięcia się w odpowiednie formy i …zatrzaśnięto pułapkę.

Oazy śmierci.

To bardzo interesujące, że istota opisanej powyżej transformacji społecznej nigdy właściwie nie była skrywana przed szeroką opinią publiczną. Przecież jeszcze 20 lat temu w 1991 roku nie byle jaki paplający fantasta, ale Jaques Attali, filozof i wybitny bankier, szef Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, to znaczy człowiek o wysokim statusie w globalnej elicie nekrokratycznej i, jak czas pokazał, znający szczegóły przebudowy społeczeństwa, opublikował książkę „Na progu nowego tysiąclecia” (inny tytuł „Millenium”) w której wystarczająco szczegółowo i wiarygodnie opisał realia dnia dzisiejszego.

W odmalowanym przez niego obrazie cały świat należy się „zwycięzcom”, których on nazywa „nomadami” przedstawiających sobą „koczowniczą” to znaczy ponadnarodową elitę, nie związaną ze swoją ojczyzną i narodem. Jedyną rzeczą, która ich jednoczy są „globalne, elektroniczne sieci informacji i handlu” w których nowi władcy świata identyfikują siebie nazwą lub numerem. Przy tym są oni niejednorodni i różnią się statusem i odpowiadającą mu sytuacją majątkową. Udział „koni pociągowych”, albo jak nazywa ich sam Attali, „nomadów średniego poziomu” to hotelowe baraki w pobliżu węzłów transportowych. „Nomadzi” wyższego statusu, to znaczy uprzywilejowani i majętni, zdołają dysponować środkami żeby zostać właścicielami nieruchomości w dużych miastach-oazach. No a o możliwościach prawdziwych „panów życia” w książce się nie mówi. Zrozumiałe, że dysponują oni praktycznie bezgranicznymi możliwościami.

Paralele z apokaliptycznymi jak i z zachodzącymi dzisiaj w świecie procesami są oczywiste.

Jednakże jeszcze bardziej wywołuje wrażenie opis odwrotnej strony transformacji społeczeństwa w sieć. Jak już wspomniano, centrum koncentrującym władzę sieciowego świata są miasta-oazy, dobrze ufortyfikowane i bronione są sercem sieciowego społeczeństwa. Bronione przed kim? Przed zwyciężonymi „liczba których znacznie przewyższy liczbę zwycięzców. Zwyciężeni będą usiłowali dostać szansę na godne życie ale im, najprawdopodobniej, takiej szansy się nie stworzy. Zderzą się oni z rażącymi uprzedzeniami i strachem. Okaże się, że znaleźli się oni na szarym końcu, będą dusić się od zatrutego powietrza i nikt na nich nie będzie zwracał uwagi ze zwykłej obojętności. Wszystkie okropności XX wieku zbledną w porównaniu z takim obrazem”.

W odróżnieniu od nomadów-nekrokratów, wszystko co pozostawi się wyrzuconym poza nawias społeczny i przekształconym w społeczne łajno, chaos i rozkład , ograniczy się do włóczęgostwa, zdziczenia i wymierania bez jakiejkolwiek perspektywy zmiany swojej sytuacji. Innymi słowy na wspomniane, „ufortyfikowane oazy” nekrokraci nałożyli funkcję filtra-separatora dla tych, których sieć już nie potrzebuje i proponuje im tylko jedną , ostatnią dla nich możliwość czyli wybór rodzaju śmierci. Od narkotyków, w bezowocnych atakach terrorystycznych na niezwyciężoną obronę sieciowej cytadeli, sprzedając siebie na biologiczne części zapasowe albo po prostu z głodu i chorób. I to w naszych właśnie czasach jest już całkowicie urzeczywistnione.

Przykład- Brazylia z jej elitarnymi gettami w otoczeniu nędzarskich faweli, z wysokimi ogrodzeniami rozdzielającymi dwa światy, z ostrym reżimem kontroli i ochroną gotową strzelać bez ostrzeżenia. Kryzys przyspieszył rozprzestrzenianie się tego modelu w całym świecie, włącznie z USA, a w Rosji ten model jest już całkowicie stworzony jako struktura ustroju społecznego (tylko wszyscy starannie próbowali to ignorować). I nawet kiedy w otoczeniu D. Miedwiediewa wyrażano ideę przekształcenia ustroju federacyjnego państwa w 20 aglomeracji o łącznej populacji 60 milionów ludzi, to wszyscy, chociaż tę ideę krytykowali i nie pozwolili uczynić z niej hasła wyborczego, to tym nie mniej, nie uważali za coś poważnego. A niepotrzebnie ponieważ wzmiankowany zamiar stał się wytyczną w planowym działaniu władz, które zdecydowały, że „zmuszenie ludzi do przenosin (do aglomeracji) jest niemożliwe, ich można nakłonić do tego tylko poprzez stymulację ekonomiczną”. I dlatego te „oazy nowego życia” aktywnie tworzą się tam właśnie gdzie określono to w planie Miedwiediewa, i wielokrotnie „po cichu”, upychano w realizowaną „mapę drogową” rozwoju Federacji Rosyjskiej zwanej „Stratiegija 2020”, gdzie niemalże w każdej części można znaleźć zdanie o przykładowo takiej treści; „stymulowanie terytorialnej mobilności ludności, rozwoju aglomeracji i optymalizacji systemu rozsiedlenia”. A chyba najbardziej uderzającym i klasycznym przykładem „tworzenia oaz” jest aglomeracja Moskwy i okręgu moskiewskiego, które nie tylko się przenikają wzajemnie ale nawet potrafiły wykrystalizować w swoim łonie podział na rosyjskie „getto dla elit” (tak zwana „wielka Moskwa” i kilka jeszcze oligarcho-polisów) i „dzielnice slumsów dla przegranych”. Cóż, można „nomadów” zrozumieć. Mają przed kim się odgradzać i bronić się ponieważ prawdziwe znaczenie pogranicza oaz to gigantyczne „piece hutnicze” pełne zbędnego ludzkiego „biomateriału”, obozy śmierci dla planowej redukcji niepotrzebnej ludności. Rozpatrzmy to bliżej, zacznijmy od liczb. Skąd nagle Miedwiediewowi wzięło się, w zleceniu, danym specjalistom opracowującym strategię rozwoju, narzucanie im progu zaludnienia rosyjskich oaz-aglomeracji na poziomie nie większym niż 3 miliony ludzi co w sumie, dla 20 podobnych jednostek administracyjnych daje górną granicę zaludnienia Federacji Rosyjskiej na poziomie 60 milionów ludzi w czasie kiedy obecna liczba ludności, według oficjalnych statystyk, jest dwa razy większa?

Gdzie ma się podziać nadmiar obecnej rdzennej ludności? A jaki będzie ich los jej los wśród tych którzy dożyją do 2020 roku? Odpowiedź jest prosta. Przyjmuje się, że przytłaczającą większość będą w przyszłości stanowić imigranci, ci sami „nomadzi niższego i średniego poziomu”, którym będzie wolno znaleźć sobie pracę w oazach. Pozostałym, pozostawionym samym sobie, z braku chociażby podstawowych warunków życiowych, włącznie z otaczającym środowiskiem, wyżywieniem, ochroną zdrowia, edukacją, bezkarnością nasyłanych przez nomadów reketierów i łowców głów a także miejscowych bandytów, przygotuje się skrycie wymarcie i pozbycie się ich tym samym z zajmowanych przez nich terenów. Albo, jeśli wyrażać się z użyciem terminologii z poprzedniej części tego artykułu, wciągnięci w chaos, który ich wchłonie.

Dzisiaj ta „maszynka do mielenia mięsa” jeszcze nie pracuje pełną swoją mocą. Jednakże koło zamachowe globalnej polityki tworzenia „kontrolowanego chaosu” kręci się coraz szybciej, niszcząc jedne państwa i nasycając ich fragmentami inne państwa, przygotowując w ten sposób dogodną sytuację do wybuchów społecznych w nowych, póki co, dostatnich miejscach w świecie. Imigrant jest skandalicznie tanią siłą roboczą, imigrant podważa poziom życia rdzennej ludności, imigrant sam żyje poza nawiasem ludzkiej egzystencji i wysysa i tak ograniczone fundusze wsparcia społecznego. Ogólny spadek poziomu życia osłabia gospodarkę i uzupełnia liczbę przegranych o przedstawicieli małego i średniego biznesu, którzy do tej chwili jeszcze jakoś się utrzymywali na powierzchni i walczyli ze sztucznie stworzonym ekonomiczno-finansowym kryzysem. Wynikiem jest odgradzanie się nomadów-nekrokratów w ich bunkrach i twierdzach i proponowanie wszystkim tym, których wyrzucili za burtę, żeby unicestwiali się wzajemnie przy granicach oaz do takiej liczby, która może być odpowiednia do „nowego porządku zarządzania. A jeśli wziąć pod uwagę, że liczba takich skazanych nieprzerwanie maleje to „maszyna śmierci”, mieląca ludzi na kurz i pył, musi działać i pracować nieprzerwanie.

Nieludzka nieśmiertelność.

Jednakże nekrokracja wraz z przetwarzaniem społeczeństwa w chaos, ze wszystkimi jej „zewnętrznymi”, sieciowymi projektami, nie wyczerpuje na tym swojej działalności. Najbardziej cechujący ją, podstawowy, nihilistyczny światopogląd polega na tym, że widzi w ludzkim stworzeniu źródło chaosu, swojego rodzaju automat złożony z mnóstwa różnorodnych, odrębnych elementów odpowiednio dopasowanych i zmontowanych w skomplikowane systemy operacyjne to znaczy tak jakby z elementów konstruktorskich.

Jako takie te poszczególne elementy „konstrukcyjne” można „remontować”, zamieniać i usprawniać. I to się robi.

Żywe zrasta się z martwym, martwe symbolicznie przywyka do żywego. I dobrze żeby była mowa o protezach. Nie, zamach jest znacznie większy, chodzi o rozbiór człowieka na elementy pierwsze i ponownie złożyć w lepszej formie. W istocie chodzi o tenże „niewolniczy chaos” ale nie na poziomie społecznym ale na poziomie biologicznym.

I oto już pełną parą opracowuje się technologie klonowania, stworzenia całkowicie sztucznych organizmów, połączenia nieprzystających do siebie gatunków w monstrualne chimery z właściwościami nie wpisującymi się w ani jeden organizm pierwotny ale tworzącymi super wyższość w urzeczywistnieniu określonych funkcji. Prowadzi się aktywne przygotowania także do produkcji cyborgów, autonomicznych i nieautonomicznych z dominacją albo intelektu maszynowego albo biologicznego, zależnie od ostatecznej potrzeby, a według R.Kurzweila, całkowicie symbiotycznej kombinacji człowieka i maszyny, istoty absolutnie nieludzkiej natury, idealnie dostosowanej do życia w systemach sieciowych w roli wiecznego niewolnika ale także i wiecznego pana.

Nieśmiertelność to jest to na co złapali się nekrokraci. Finansując „demontaż” istoty ludzkiej na części zapasowe (to już się robi, co prawda na poziomie transplantów, zarówno żywych jak i elektronicznych), i wykorzystywanie ludzkiego ciała jako źródła surowcowego użytecznych substancji (a czy tak nie jest?, od kosmetyków dla wybranych do farmaceutyków dla wszystkich!) oni wyznaczyli już zadanie wydzielenia substancji, która, podobnie do sieci automatycznych, jest w stanie „rozmnażać” biologiczny i, związany z nim, elektroniczny chaos, nadać mu formę nadającą się do translokacji, naprawy, renowacji i modernizacji.

Właściwie, podjęty obecnie gwałtowny skok w głębiny materii, ze wszystkimi jego przeszkodami i nanotechnologiami, dąży do tylko jednego celu a mianowicie ażeby wyekstrahować tę „sieciową”, „matriksową”, zasadę, która kształtuje z bezkształtu wielokształtność form to znaczy duszę, samoświadomość, umysł, jeżeli zastosować to do osoby ludzkiej, i wykorzystywać poznaną wiedzę jako źródło mocy, panowania i wiecznego życia. I w tym co powiedziano nie ma żadnej przesady. Jeśli spojrzeć na materiały takich rosyjskich projektów przyszłościowych jak Forsajt Project „Dietstwo 2030” i OD „Rossija 2045” to najbliższy rozwój społeczeństwa, spójny ze strukturami władzy, będzie szedł właśnie w kierunku redukcji liczby żyjących ludzi i zmiany ich natury od „poprawienia” jej za pomocą technologii komputerowych do całkowitego wydobycia „matrycy” z biologicznej otoczki. Z pewnością jest całkowicie niepotrzebne wyjaśnianie, że zwycięski w dzisiejszym świecie „nowy porządek” jest wrogi społeczeństwu i człowiekowi, jego naturze, świadomości i duszy. Pomimo to trzeba o tych czterech rzeczach wspomnieć.

Po pierwsze- wypuszczony na wolność chaos jest nieodwracalny. Jest on ostateczną kropką nad i w zmianach rzeczy. Dlatego, jeżeli założyć, że obecna strategia urzeczywistni się w pełni to ludzkość skazana jest na zagładę.

Po drugie– hipoteza o duszach jako materialnych meta-strukturach, wewnątrz których znajduje się chaos jest w konflikcie z metafizyczną naturą ich nieśmiertelności. Albo jedno albo drugie. I dlatego projekt budowy „New World Order” jest nie tyle polityczny czy ekonomiczny co religijny.

Po trzecie– przyjmujący to oszustwo jako podstawę dla swoich świadomych i celowych działań w dużej mierze już teraz są, w najlepszym wypadku, tylko zachowującymi niektóre cechy ludzkie potworami.

Po czwarte- ten proces zaszedł dzisiaj już tak daleko, że uniknięcie bezpośredniej konfrontacji ludzi z bezcielesnym niebytem już jest niemożliwy albowiem nie ma już pola manewru ani dla jednych ani dla drugich a ceną jest przeżycie rodzaju ludzkiego.

Konstantin GORDIEJEW

 ******************

Struktura Rządu Światowego w j. rosyjskim (kliknij w obrazek aby powiększyć):

26 komentarzy do “New World Order już jest i działa

 1. Hobbysta Dobra

  Rzadko to mi się zdarza,ale czasem żałuję,że średnio – że się tak wyrażę – przykładałem się do ruska.

 2. Czytelnik

  http://zakonvremeni.ru/ tam jest więcej ciekawych informacji np. że jedyną światową religia ma być sekta scejntologów oraz że Żydów czeka zdrada i kolejny hoiokaust bo nie są już potrzebni jako narzędzie do realizowania celów ponadnarodowej elity. Ja jak to wszystko przeczytałem to aż zaniemiałem z wrażenia jak naród który był słabo religijny może przejść taką metamorfozę. Rosjanie potrafią zadziwiać nie tylko w sensie negatywnym ale i pozytywnym.

 3. Jony

  Ahmadineżad i nowy porządek światowy:
  Prezydent Iranu Mahmoud Ahmadineżad skrytykował kapitalizm oraz wezwał do stworzenia nowego porządku na świecie. Wystąpienie Ahmadineżada na sesji plenarnej ONZ w Nowym Jorku było jednak dość łagodne.
  http://fakty.interia.pl/swiat/news/ahmad…..,1846719,4
  Jeśli te info się potwierdzi w niezależnych mediach to masakra.

  Mahmoud Ahmadineżad i NWO no ja pitole co to się porobiło

  Żydy kontrolują opozycje czyli iran. Ludzie będą brać w wojnie światowej nie będąc świadomym tego że wszystkie siły są kontrolowane przez tych samych ludzi i dożą do ich wzajemnego wyniszczenia. W ogóle to coś podejrzane było że tego drona tak łatwo przejęli.

  Te zdjęcie jest bardzo wymowne.

  A takie alexy jonesy, davidy icke są po to by oswoić was z prawdą i napuścić na siebie nawzajem np iran kontra izrael itp. Oni się już nie kryją zbytnio z tym że nas kontrolują, nie boją się nas. Teraz rozumiem dlaczego politycy nagminnie zdradzają swój kraj. Bo jesteśmy w dupie razem z całym światem bo ludzie są tumanami niestety.

  Co najgorsze gdyby to była prawda to Mahmud Ahmadineżad idealnie wpisuje się w mesjasza żydowskiego i antychrysta zarazem.

 4. Admin

  Jony:

  “Prawdziwe nazwisko Mahmuda Ahmadineżada “Mahmoud Sbvrjyan” jest również pochodzenia żydowskiego. ”

  “Ahmadineżad też jak Emami i wielu urzędników państwowych podczas służby w Ministerstwie Informacji. Jego liczne usługi, w tym tortur, przymusowe wyznań, szpiegowskich i zabijają setki dumnego Perskiej Tir miesiąc pozbyć dzieci z Iranu ma prawo otrzymać, gdzie został nazwany słynnego perskiego Tir miesiąc. Stracił dużo czasu pod pseudonimem Azure Asadullah pochodzenia żydowskiego i pracował lekarz dr. Podobno jakiś czas z ajatollaha Sadeq Khalkhali, przestępca jest znany jako spółdzielnia.”

  Użyj arabskiego translatora na stronie:

  http://freemasonsecret.wordpress.com/

  Zdjęcia:

  http://s248.photobucket.com/albums/gg181/kaveh0dk/Freemason%20and%20ugly%20Ahmadinejad/?action=view&current=1da0abef.pbw

  Film pt:Exposing Masonic agenda of Iranian Regime

 5. Jony

  No to wszystko zaczyna nabierać kształtu. Ten post który wkleiłem powyżej o Mahmoudzie Ahmadineżadie u ciebie, wkleiłem także na stronie http://www.monitor-polski.pl i dostałem za to ban. Wszystko wskazuje na to że admin prowadzący tamten blog to agent dezinformator.
  To nie pierwszy jego taki wybryk. Tylko że teraz nabrałem już pewności co do tego kim jest.
  Na porządku dziennym u niego jest to że gdy ktoś pisze coś złego o putnie, alexu jonesie, benjamin fulford itp dezinformatorach to jest krytykowany a jeśli zaczyna dyskusje na ten temat i podaje wartościowe dowody to jest banowany i uznawany za hasbarskiego dezinformatora.

 6. Admin

  Jony, prędzej Arabowi na pustyni piasek sprzedaż, niż putinologicznych propagandystów nakłonisz do krytycznego myślenia. I to nawet gdy podasz im najlepsze materiały w sieci pod sam nos. My, już to przerabialiśmy. Skończyło się na ujadaniu fanatycznej sfory i oszczerstwach Beina, który oskarżył StSy o propagowanie „żydowskich fałszywek”. Ohydna hucpa. Jeśli ktoś bazuje głównie na źródłach żydowskich tj. fulford – żyd, czy finansowany przez żydów Alex Jones, i robi co może aby między wierszami przemycić do gojskich głów żydowski punkt widzenia, to nie ma z kim rozmawiać. Sugeruję takich ludzi unikać i nie tracić na nich życia, czasu i nerwów. Prawdę każdy z nas bada na własną rękę i to w oparciu o możliwie jak największą ilość źródeł. Pzdr.

 7. zenobiusz

  Zmień avatar na farbowanego lisa,Mordka.

  Nie życzę sobie na StSy więcej Twojej osoby, Twoich linków do Twojego żydo-PiS’owskiego bloga i Twoich koczowniczych „mądrości”. Pogódź się z tym i nie zawracaj mi gitary. Admin

 8. Czytelnik

  Panowie bez kłótni teraz ja wam powiem gdzie leży prawda na 100%. Biorąc pod uwagę historię konfliktów wojennych na tym świecie w szczególności ostatnią 2 wojną światową. Należy wyciągnąć jasne fakty takie jak że osoby które chcą wywołać większy konflikt muszą mieć swoje wtyki po obu stronach konfliktów (Izrael, Iran). Żeby móc na tych konfliktach zarobić czy też czerpać inne z tego korzyści muszą bezpośrednio lub za pomocą swoich ludzi opanować oba kraje z tego względu że nigdy nie jest do końca jasne która strona konfliktu wygra. Dla osób które chcą na tych konfliktach zarobić nie jest ważne kto wygra tylko to czy będzie mógł dalej nim sterować.Owszem zdażają się sytuacje że jeden z krajów którego dotyczy wojna po jakimś czasie chce pozbyć się swoich sponsorów w takim przypadku pozbawia się go wsparcia i na niego zrzuca całą odpowiedzialność za wojnę. Co do prezydenta Iranu żle odbieracie jego wypowiedz bo widziałem to w jewish news one (żydowskiej tv dostępnej na satelicie) gdzie cytowali że powiedział że należy dążyć do nowego porządku świata bez takiego hegemona jakim są USA do tej pory. Co ciekawe na Press tv (irańskiej tv w wersji anglojęzycznej) nie było wcale żadnej wzmianki o tej wypowiedzi prezydenta. Czyli na podstawie tej wypowiedzi można przypuszczać że w Iranie na pewno jest jakiś człowiek który reprezentuje interesy sponsora obu stron konfliktów, nie koniecznie jest nim prezydent Iranu raczej ktoś z jego otoczenia który sugeruje mu jak ma działać i co mówić. Jeśli połączyć to z tym że USA nie poprą samotnego atraku Izraela na Iran to można już nawet jasno określić że największych przegranym w tym konflikcie będzie Izrael a nie Iran który owszem ucierpi ale nie w takim stopniu jak Izrael. Krążą informacje że to wśród wojskowych będzie się decydowało kiedy i w jaki sposób będzie ta wojna a nie wśród prezydentów czy też ich rządów.

 9. Jony

  veteran :
  @Jony
  Nie wiedziałeś że blog “monitorpolski” to opozycja kontrolowana?

  Wiedziałem że coś jest nie tak na tym blogu, ale potrzebowałem mocnych dowodów by się w tym utwierdzić.

 10. fausto

  Oczywiscie swiata nie zmieni sie na lepsze tak jak nie da sie zmienic czlowieka.Ale zycie byloby o polowe lrzejsze latwiejsze i przyjazne bez ; ZYDOW MASONOW KOMUNISTOW-SOCJALISTOW. Prosze zwrocic uwage ze wymienilem to trio,ktore w sumie jest jednym; emanacja zydowskiego spisku mesjanizmu uzurpatorstwa i megalomanii.To emanacja zydowskiej megalomanii exkluzywizmu wynika z zydowskiej biblii -ktora jest niczym innym tylko prototypem meine kampf -zydowskim meine kampf.Tak zreszta jak religia i duch zydowski jest religia polityczna i nacjonalistyczna…..Zydzi walcza ze wszystkimi nacjonalizmami i patriotyzmami -gdyz sa one zagrozeniem dla ich wlasnego nacjonalizmu i konkurencja w ich szczurzym pedzie do wladzy nad swiatem…..

 11. jgs

  Myślę że dużo jest w tym racji, …że ta nagonka na syjonistyczny Izrael jest celem planu…. A mianowicie…wszystkiemu są winni Żydzi…więc trzeba zniszczyć Żydów i pewnie do tego dojdzie… No i problem rozwiązany…Ci co zniszczą Żydów powinni cieszyć się zaufaniem… To na tym polega sidło….. Czyli pojawi się niby fałszywy żydowski mesjasz…następnie wielu to zrozumie… Żydzi i ich mesjasz zostaną usunięci, a wówczas przyjdzie ten „właściwy” i świat go przyjmie…. Najprawdopodobniej taki scenariusz będzie miał miejsce….

 12. Admin

  jgs:

  „że ta nagonka na syjonistyczny Izrael jest celem planu…. A mianowicie…wszystkiemu są winni Żydzi…więc trzeba zniszczyć Żydów i pewnie do tego dojdzie”

  Wzruszyłem się.. biedny israhell! Ah, ci biedni, wiecznie prześladowani przez złych Gojów żydzi! Aj waj!

  Halo, tu Ziemia!

  Nie ma żadnej nagonki ani na ludobójczy faszystowski israhell (twór z racji swego szaleństwa i zbrodni tymczasowy), ani na żydów. Jest natomiast walka o prawdę, którą podejmuje coraz większe grono ludzi. Codzienna dawka mainstreamowych „informacji” składa się w 90% z antypolskiego matrixu i 10% filosemickich bredni. I w chwili obecnej obserwujemy jak to chazarscy żydzi niszczą wszystkich wokół: całe narody, kultury, cywilizacje, rasy – nie odwrotnie.

  Bawią się przy tym wyśmienicie, choćby na przykladzie Palestyny:

  http://occupiedpalestine.wordpress.com/2010/11/16/the-new-abu-ghraib/

 13. Jony

  No to się przygotowują do zabicia ludzi. Pytanie w jaki sposób. 3 wojna światowa konflikt atomowy, szczepionki, broń chemiczna wszystko naraz? Czy może walną impuls elektromagnetyczny który wyłącza ludzi jak to miało miejsce w filmie flash forward. Nie wiem czy tą technologie posiadają ale w tamtym roku było głośno o spadających stadach ptaków oraz martwych rybach. A do tego gdzie się nie oglądnie to wszędzie są anteny komórkowe. Być może przesadzam z tą technologią ale weźmy pod uwagę że już hitler budował atomówkę a technologia poszła do przodu od tamtego czasu.

 14. yery

  w nic juz nie wierze, skąd można mieć pewność, że tłumaczenie prezydenta IRANu nie jest fałszowane?:/

 15. Gabriel Augustyn

  Apokalipsa Św. Jana 3:9
  „Oto Ja ci daję [ludzi] z synagogi szatana,
  spośród tych, którzy mówią o sobie, że są Żydami –
  a nie są nimi, lecz kłamią.
  Oto sprawię, iż przyjdą i padną na twarz przed twymi stopami,
  a poznają, że Ja cię umiłowałem. ”

  Czy w tym wersecie nie są opisani Chazarowie – aszkenazyjscy Żydzi? Mówią, że są Żydami, lecz nimi nie są, a ich ojczyzną nie jest Palestyna, lecz Chazaria – kraina od morza do morza (od Czarnego do Kaspijskiego).

  Mam 25 lat, lecz dopiero w tym roku odkryłem, że nie mieszkam (i nigdy nie mieszkałem) w Polsce lecz w Trzeciej Rzeczpospolitej Chazarskiej. Wszyscy Prezydenci (Kohne, Stoltzman, Kaklstein), Premierzy, Prezesi NBP, 90% posłów i senatorów tak zwanej III RP (która nie może sobie rościć żadnych praw do jakiegokolwiek związku z Najjaśniejszą Rzeczypospolitą) jest z pochodzenia narodowości chazarskiej. Skoro III RP została założona przez Chazarów (których przodkowie nie walczyli pod Grunwaldem, ani Wiedniem) w celu utrzymania panowania nad gojami po upadającej Chazarskiej Rzeczpospolitej Ludowej ja jako Polak nie mogę uznawać III RP jako polskiego państwa. Zatem Naród Polski nie ma swojego państwa!

  Musimy zorganizować się i założyć państwo Polaków, zarządzane przez Polaków. Żadne wybory, referenda, czy inne wynalazki judeokreacji nic nie zmienią. Jeżeli chcemy żyć w wolnej ojczyźnie, to najpierw musimy ją sobie wywalczyć. Załóżmy państwo Polskie, restaurujmy Najjaśniejszą Rzeczypospolitą! Z Chazarami nie wygramy używając metod przyjętych przez ich sądy i parlamenty. Załóżmy swoje własne państwo, którego obywatelem nie będzie mógł zostać żaden aszkenazyjski (chazarski) Żyd.

  Zjednoczmy różne stowarzyszenie i organizacje patriotyczne, zwerbujmy ludzi kultury (m.in. Paweł Kukiz i Wojciech Cejrowski) i załóżmy państwo Polskie, a nie chazarskie. Restaurujmy Narodowe Siły Zbrojne (wszak zbliża się III wojna świata) i wykorzystując wojenne zamieszanie przepędźmy wszystkich Chazarów (z synagogi szatana) raz na zawsze z Rzeczypospolitej. Drugiej takiej okazji nie będzie! Zakładanie państwa Polskiego rozpocznijmy od stworzenia Ministerstwa Propagandy, którego celem będzie poinformowanie 5% Polaków, że nie mieszkają w Polsce, lecz w kolonii Chazarii. Przekroczenie granicy 5% sprawi, że prawda rozniesienie się w tempie porównywalnym do reakcji łańcuchowej przy wybuchu dzieła chazarskich naukowców – bomby atomowej.

  Nie spocznę dopóki ostatni Chazar (syn diabła) nie opuści Rzeczypospolitej!

 16. centurion

  Widać że działacie pod wpływem negatywnych emocji ujadacie przeciw sobie jak sfora psów a taki właśnie jest cel skłócić jak najwięcej ludzi, narodów i po przekroczeniu masy krytycznej doprowadzić do rozlewu krwi (III WŚ). Kto na tym skorzysta i kto jest organizatorem tego geszeftu chyba nie muszę wam tłumaczyć. Ogarnijcie się każdy coś mówi i nikt nie ma 100% racji nawet głupi czasem powie coś mądrego, zadaniem mądrego jest zrobić wyciąg z propagandy nienawiści i wyciągnięcie wniosków pozytywnych.

 17. AQQ

  Dlaczego i jak długo można tak czynić? Horror dzieci w centrum NY. Kartel Mengele istnieje i ma się dobrze… O ZGROZO!

 18. Fujiwara

  Coś interesującego wam powiem:

  Wiecie wogóle skąd się wziął współczesny judaizm?

  Czy to święta wiara starego testamentu?

  Odpowiedź jest prosta: NIE!

  Współczesny judaizm nie ma nic wspólnego z torą i bazuje na Kabale która jest wytworem pewnej grupy kapłanów żydowskich, którzy nauczyli się magii w pogańskim Babilonie. O obrzydliwościach tamtej ziemi ( prostytucja w świątyniach, ofiary z ludzi ) informacje znaleźć łatwo. Prombelm, że oni to przeszczepili na swój rodzimy grunt… i tak powstali faryzeusze z których wywodzi się CAŁY post chrześcijański judaizm.

 19. LK

  Sprawa jest prosta, niekótrzy tutaj wymyślają jakieś kosmiczne bajki.Stany zjednoczone i Izrael są sojusznikami.Rosja jest przeciwko Usa, a Izrael przeciwko Arabom, którzy ich otaczają i chcą zlikwidować.Rosja dozbraja Arabów przeciwko Izraelowi, bo to sojusznik USA.Henryk Pająk i tym podobni kolesie rozsiewają propagandę antyżydowską, bo są agentami rosyjskiego wywiadu i starają się osłabić Izrael i USA (popsuć ich wizerunek) by nie mieli sojuszników.Skolei np.Radosław Sikorski jest agentem USA bo wysyła Wojsko Polskie do Afganistanu za 3/4 darmo, co nie jest dobre dla Polski, a jest korzystne dla USA (bo mniej swoich wojsk zużywają).Raptem trochę sprzętu wojskowego dostaliśmy od USA za pomoc.Na tej stronie jest strasznie dużo bzdur mających Was nastawić do Żydów negatywnie np.sądzicie że Żydzi składają w świątyniach ofiary z ludzi i uprawiają prostytucję ? jak pisze fujara, sory Fujiwara ? Ruska propaganda… Oczywiście jest też propaganda żydowska ,też często kłamliwa.Ale nie brzmi jak bełkot chorego psychicznie, bardziej wiarygodnie brzmi.I dlatego więcej osób w nią wierzy.Np.że Żydzi chca wytruć świat za pomocą szczepionek i jednocześnie chcą rządzić światem… Trupami będą rządzić ? Szkoda więcej pisać,pewnie i tak wiekszość z Was tak wierzy w tą ruską propagandę, że nic to nie da.Ludzie nawet jak im się logicznie wytłumaczy prawie nigdy nie zmieniają poglądów.elektoratowi lewicy też cieżko wytłumaczyć że Polska traci na obecności w ue itp.a pewnie zaraz jakiś mądrala powie że jestem khazarem 🙂

Możliwość komentowania jest wyłączona.